Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Functioning of linguistic, literary, philological terms as part of juridical linguistic meta-language (on example of the term “comparison”)

Liberal Arts in Russia. 2022. Vol. 11. No. 6. Pp. 462-468.
Get the full text (Russian)
Ziyangirova E. L.
Ufa University of Science and Technologies
32 Zaki Validi Street, 450076 Ufa, Republic of Bashkortostan, Russia
Email: katerina-leonidovna@list.ru

Abstract

The meta-language is the language of the second order. Moreover, it is the language for special purpose. Nowadays, there are many researches of this aspect of the language because of its multidimensionality, although just a while ago there were not so many works of linguistic terminological system against the researches of another terminological system, for example, experimental sciences. The juridical linguistic terminological system far cry from perfections like the linguistic terminological system. That is the main reason of it improvement. The research of terminological system of juridical linguistic meta-language is conditioned by necessity of compiling special terminological dictionary, which would fix functioning of terms and terminological combinations with its potential trans-terminologization and other language process. The author of the article presents functioning particularities of the trance-terminologizationed items in the juridical linguistics terminological system. The process of the trance-terminologization influences the semantic changing of the juridical linguistic metalanguage`s lexical items. The author demonstrates the domination of juridical linguistic meta-language lexical level against other linguistic level, for example, syntactic or phonetics, and makes an attempt of classification of juridical linguistic meta-language terms and terminological combinations. This classification includes the differentiation by lexical level of the units. In addition, the author shows that there is a necessity of adaptation of linguistic, literary, philological terms and terminological combinations to juridical linguistic meta-language because of actualization of their meanings in juridical linguistic meta-language. There is a description of functioning of the “comparison” in juridical linguistic discourse and others. The author proposes her own definition of the term “comparison”, which was adapted to juridical linguistic meta-language.

Keywords

 • • term
 • • juridical linguistic
 • • metalanguage

References

 1. Arsen'eva M. G. Mnogoznachnost' i omonimiya [Polysemy and homonymy]. Leningrad: Izd-vo Leningr. un-ta, 1996. Pp. 3.
 2. Akhmanova O. S. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moscow: Sovet-skaya entsiklopediya, 1996. Pp. 439-440.
 3. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika [Selected works: Semiotics: Poetics]. Ed. G. K. Kosikova. Moscow: Progress, 1989. Pp. 134.
 4. Blauberg I. V., Yudin E. G. Stanovlenie i sushchnost' sistemnogo podkhoda [Formation and essence of the system approach]. Moscow, 1973. Pp. 29.
 5. Bol'shoi entsiklopedicheskii politekhnicheskii slovar'. 2004. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytech‌nic/8469/SINKhROFAZOTRON.
 6. Golev N. D. Yurislingvistika-3: Problemy yurislingvisticheskoi ekspertizy: Mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Ed. N. D. Goleva. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 2002. Pp. 7.
 7. Zherebilo T. V. Slovar' lingvisticheskikh terminov [Dictionary of linguistic terms]. 5-e izd. Nazran': Piligrim, 2010. Pp. 363.
 8. Zasurskii Ya. N., Kara-Murza E. S. Yurislingvistika-9: Istina v yazyke i prave: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Ed. N. D. Goleva. Kemerovo: Izd-vo Alt. un-ta, 2008. Pp. 335.
 9. Issers O. S. Yurislingvistika: problemy i perspektivy: Mezhvuz. sb. nauchnykh trudov. Ed. N. D. Goleva. Barnaul: Izd-vo Alt. un-ta, 1999. Pp. 124.
 10. Kim V. V. Semiotika i nauchnoe poznanie: Filosofsko-metodologicheskii analiz [Semiotics and scientific knowledge: Philosophical-methodological analysis]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. un-ta, 2008. Pp. 302.
 11. Komarova A. I. Funktsional'naya stilistika: nauchnaya rech'. Yazyk dlya spetsial'nykh tselei (LSP) [Functional style: scientific speech. Language for special purposes (LSP)]. Moscow: Editorial URSS, 2004. Pp. 11.
 12. Kulikova I. S., Salmina D. V. Vvedenie v metalingvistiku (sistemnyi, leksikograficheskii i kommunikativno-pragmaticheskii aspekty lingvisticheskoi terminologii) [Introduction to metalinguistics (systemic, lexicographic and communicative-pragmatic aspects of linguistic terminology)]. Saint Petersburg: SAGA, 2002. Pp. 7.
 13. Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar' [Linguistic encyclopedic dictionary]. 2-e izd. Moscow: Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya, 2002. Pp. 509.
 14. Lukina O. I. Sopostavitel'naya lingvistika. 2016. No. 5. Pp. 111.
 15. Mansurova V. D., Chernyshova T. V. Yurislingvistika-9: Istina v yazyke i prave: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Ed. N. D. Goleva. Kemerovo: Izd-vo Alt. un-ta, 2008. Pp. 370.
 16. Mishlanov V. A. Yurislingvistika-8: Russkii yazyk i sovremennoe rossiiskoe pravo: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Ed. N. D. Goleva. Kemerovo: Izd-vo Alt. un-ta, 2007. Pp. 150.
 17. Morozova N. M. Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2007. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/is‌sledovanie-metayazyka-v-sisteme-estestvennogo-yazyka.
 18. Ozhegov S. I. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka: Okolo 100 000 slov, terminov i frazeologicheskikh vyrazhenii. 27-e izd. Moscow: AST, 2018. URL: https://slovarozhegova.ru/.
 19. Rabenko T. G., Nesterova N. N. Yurislingvistika-8: Russkii yazyk i sovremennoe rossiiskoe pravo: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov. Ed. N. D. Goleva. Kemerovo: Izd-vo Alt. un-ta, 2007. Pp. 172.
 20. Superanskaya A. V., Podol'skaya N. V., Vasil'eva N. V. Obshchaya terminologiya: Voprosy teorii [General terminology: Theory issues]. Ed. T. L. Kandelaki. 6-e izd. Moscow: Knizhnyi dom "LIBROKOM", 2012. Pp. 21.
 21. Filippov A. L., Sergeev V. I. Vestnik ChGU. 2022. No. 2. Pp. 231-238.
 22. Entsiklopedicheskii slovar'. 2009. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/52710/skal'pel'.
 23. Entsiklopedicheskii slovar' Brokgauza i Efrona. URL: https://gufo.me/dict/brockhaus/Morfologiya.
 24. Yakimova S. A. Termin i slovo: mezhvuzovskii sbornik. Gor'kii: Izd-vo GGU im. N. I. Lobachevskogo, 1981. Pp. 114.
 25. Yaroslavtseva T. A. Ofitsial'no-delovoi stil' rechi: zadaniya po distsipline "Stilistika i literaturnoe redaktirovanie" [Officialese: tasks in the discipline "Stylistics and literary editing"]. Saint Petersburg: RGGMU, 2012. Pp. 4.