Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Methodological approaches to multiple aspect analysis of advertising language manipulative opportunities

Liberal Arts in Russia. 2019. Vol. 8. No. 5. Pp. 334-342.
Get the full text (Russian)
Melnichuk M. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation
49 Leningradsky Avenue, 125993 (GSP-3) Moscow, Russia
Email: mvmelnichuk@fa.ru
Klimova I. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation
49 Leningradsky Avenue, 125993 (GSP-3) Moscow, Russia
Belogash M. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation
49 Leningradsky Avenue, 125993 (GSP-3) Moscow, Russia

Abstract

Manipulative communicative effect of advertising in the context of digital transformation of consumption is the object of interdisciplinary study. The aim of this paper is to identify methodological approaches to a multiple aspect analysis of the phenomenon of neurolinguistic manipulation. Taking a system and complex perspective on the manipulative effect of advertising texts, the authors consider the manipulative communicative impact on consumers as a complex polysystem functioning under the influence of the advertiser, combining subsystems of different qualities by the common manipulative goal and ensuring its effectiveness through the relationships between communicative strategies, linguistic means, pragmatic validity, and neurophysiological and neuropsychological processes. The authors conclude that at all structural levels, linguistic means possess numerous properties producing a manipulative effect on advertising end-users. The authors’ finding that the language manipulative capacity manifests itself both as the driving force and the instrumentarium of the manipulative communicative effect of advertising texts is of special actuality.

Keywords

 • • advertising
 • • manipulation
 • • functional polysystem
 • • language means
 • • manipulation targets
 • • neuroprocesses

References

 1. Reeves R. Real'nost' v reklame [Reality in advertising]. Moscow: Biblos, 2017.
 2. Mac Kay D. Journal of Communication. 1961. Vol. XI. No. 4.
 3. Shannon C. E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, IL: The University of Illinois Press, 1949. Pp. 1-117.
 4. Ackoff R. L., Emery F. E. On purposeful systems. Chicago: Aldine-Atherton, 1972. Vol. 6.
 5. Shevchenko V. M. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. No. 70.
 6. Kara Murza S. Manipulyatsiya soznaniem. URL: http://lib.ru/POLITOLOG/karamurza.txt.
 7. Romanov A. A., Malysheva E. V., Novoselova O. V. I Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya "Diskurs sovremennykh mass-media v perspektive teorii, sotsial'noi praktiki i obrazovaniya". NIU BelGU, 1-4 aprelya, 2014. Belgorod, 2014.
 8. Blauberg I. V., Sadovskii V. N., Yudin E. G. Problemy metodologii sistemnykh issledovanii. Moscow: Mysl', 1970. Pp. 7-48.
 9. Bertalanffy L. General System theory: Foundations, Development, Applications. 1st ed. New York: George Braziller, 1968.
 10. Anokhin P. K. Printsipial'nye voprosy obshchei teorii funktsional'nykh sistem. URL: http://www.galactic.org.ua/Prostranstv/anoxin-7-2.htm.
 11. Lavrent'ev G. V., Lavrent'eva N. B. Metodologicheskii analiz sistemnogo i kompleksnogo podkhodov i razrabotka elektronnogo uchebno-metodicheskogo kompleksa. URL: http://izvestia.asu.ru/2011/2-1/peda/TheNewsOfASU-2011-2-1-peda-03.pdf.
 12. Bakulina M. S. Sistemnyi i kompleksnyi podkhody: skhodstvo i razlichie. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-i-kompleksnyy-podhody-shodstvo-i-razlichie.
 13. Vishnyakova S. M. Kompleksnyi podkhod. Professional'noe obrazovanie. Slovar'. Klyuchevye ponyatiya, terminy, aktual'naya leksika [Complex approach. Professional education. Dictionary. Key concepts, terms, relevant vocabulary]. Moscow: NMTs SPO, 1999.
 14. Bezrukova V. S. Osnovy dukhovnoi kul'tury (entsiklopedicheskii slovar' pedagoga) [Fundamentals of spiritual culture (teacher's encyclopedic dictionary)]. Ekaterinburg, 2000.
 15. Fullan M. All systems go. Thousand oaks, CA: Corwin press, 2010.
 16. Pavlova O. D. Yazyk kul'tur kak forma reprezentatsii etnokul'turnogo soznaniya [Language of cultures as a form of representation of ethnocultural consciousness]. Nizhnevartovsk, 2011.
 17. Labunskaya V. A. Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo. 2013. No. 3.
 18. Pavlov I. P. Ob ume voobshche, o russkom ume v chastnosti. Moscow: AST, 2014.
 19. Baskova Yu. S. Evfemizmy kak sredstvo manipulirovaniya v yazyke SMI. URL: https://www.docsity.com/ru/evfemizmy-kak-sredstvo-manipulirovaniya-v-yazyke-smi-na-materiale-russkogo-i-angliyskogo-yazykov/1381680/.
 20. Janet P. L'évolution psychologique de la personnalité. Paris, 1929.
 21. Porshnev B. F. O nachale chelovecheskoi istorii (problemy paleopsikhologii). URL: http://lib.ru/HISTORY/PORSHNEW/paleopsy.txt.
 22. Antonova A. V. Sistema sredstv rechevoi manipulyatsii v britanskom politicheskom diskurse: retsipientotsentricheskii podkhod [The system of speech manipulation in British political discourse: a recipient-centric approach]. Samara, 2011.
 23. Pocheptsov G. G. Semiotika [Semiotics]. Moscow: Refl-buk, 2002.
 24. Chernyshova T. V. Teksty SMI v mental'no-yazykovom prostranstve sovremennoi Rossii [Media texts in the mental-linguistic space of modern Russia]. 3rd ed. Moscow: LIBROKOM, 2009.
 25. Holt L. L. Speech Perception: Adult. Encyclopedia of Neuroscience. 2009.
 26. Murray E. A. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. 2001.
 27. Meister M. L. R., Buffalo E. A. Memory. Conn's Transactional neuroscience. 2017.
 28. Baars J. B., Gage M. N. Thinking. Fundamentals of Cognitive Neuroscience. A Beginner's Guide. 2013. Pp. 289-213.
 29. Jensen K. B. International Review of Neurobiology. 2017.
 30. Masson M. E. J. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. 2001.
 31. Moreno M. A., Van Orden G. C. Word Recognition. Cognitive Psychology of International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. 2001.
 32. Maksimova O. B. Vestnik RUDN. Ser. Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika. 2010. No. 3.