Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Analysis of measurement as a general scientific method: methodological approach

Liberal Arts in Russia. 2018. Vol. 7. No. 3. Pp. 197-206.
Get the full text (Russian)
Ivashkin I. F.
Vologda State Dairy Farming Academy
2 Schmidt Street, 160555 Vologda, Russia
Email: vano749@mail.ru
Folk O. V.
Vologda State Dairy Farming Academy
2 Schmidt Street, 160555 Vologda, Russia

Abstract

In this article, measurement is considered as a method of empirical level of scientific knowledge, allowing presenting the results of the study in numerical values justified by philosophical and theoretical criteria. The authors of the article studied the relation of measurement as thinking with experiment as type of activity in science. The basic elements of measurement are defined, as well as their structuring and systematization allowing the author to allocate the basic stages in the course of measurement. These stages are definition of a standard, determination of a scale of measurement, correlation of object of measurement and scale of measurement, and interpretation of measurement result. The single dimension is justified as the movement of thought from the abstract to the concrete, from the level of philosophical thinking to the General scientific and natural, which is the realization of the philosophical principle of the unity of the universal, special, and single. The main emphasis is made on the procedural nature of measurement according to the criteria of object, procedural continuity, and causality.

Keywords

 • • process
 • • metrology
 • • levels of thinking
 • • schematic representation

References

 1. Analiticheskii slovar' [Analytical dictionary]. Moscow, 2005.
 2. Andreev E. P. Voprosy filosofii. 1982. No. 9. Pp. 87-94.
 3. Anisimov O. S. 100 skhem [100 schemes]. Nizhnii Novgorod: Velikii Novgorod "Pechatnyi dvor", 2013.
 4. Anisimov O. S. Metodologicheskii slovar' dlya upravlentsev [Methodological dictionary for managers]. Moscow, 2002.
 5. Berka K. Izmereniya. Ponyatiya, teorii, problem [Measurements. Concepts, theories, problems]. Moscow: Progress, 1987.
 6. Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo yazyka [Comprehensive explanatory dictionary of the Russian language]. Comp. S. A. Kuznetsov. Saint Petersburg: Norint, 1998.
 7. Bol'shoi entsiklopedicheskii slovar': v 2-kh t. [Comprehensive encyclopedic dictionary: in 2 volumes]. 2 ed. Ed. A. N. Prokhorov. Moscow: Bol'shaya rossiiskaya entsiklopediya, 2000.
 8. Ivashkin I. F. Mat-ly KhI mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii "21 vek: fundamental'naya nauka i tekhnologii", 23-24 yanvarya 2017 g. North Charleston, USA. Vol. 1. Pp. 180-184.
 9. Lebeg A. Ob izmerenii velichin [On measurement of values]. Moscow: Gosudarstvennoe uchebno-pedagogicheskoe izdatel'stvo, 1960.
 10. Mikeshina L. A. Filosofiya nauki: Sovremennaya epistemologiya. Nauchnoe znanie v dinamike kul'tury. Metodologiya nauchnogo issledovaniya: Ucheb. posobie [Philosophy of science: Contemporary epistemology. Scientific knowledge in the dynamics of culture. Methodology of scientific study: textbook]. Moscow: Progress - Traditsiya, 2005.
 11. Nalimov V. V. Teoriya eksperimenta. Fiziko-matematicheskaya biblioteka inzhenera [The theory of the experiment. Physico-mathematical library of engineer]. Moscow: Nauka, 1971.
 12. Novaya filosofskaya entsiklopediya. V 4 t.. [New philosophical encyclopedia. In 4 volumes]. Ed. V. S. Stepina. Moscow: Mysl', 2001.
 13. Pronskikh V. S. Epistemologicheskie i sotsial'no-ontologicheskie osobennosti sovremennogo fizicheskogo eksperimenta: dis. ... kand. filos. nauk. Moscow, 2016.
 14. Ruzavin G. I. Metodologiya nauchnogo poznaniya: Ucheb. posobie dlya vuzov [Methodology of scientific knowledge: Textbook for universities]. Moscow: YuNITI-DANA, 2012.
 15. Sichivitsa O. M. Metody i formy nauchnogo poznaniya [Methods and forms of scientific knowledge]. Moscow: Vysshaya shkola, 1972.
 16. Stepin V. S. Istoriya i filosofiya nauki: Uchebnik dlya aspirantov i soiskatelei uchenoi stepeni kandidata nauk [History and philosophy of science: Textbook for postgraduate students]. Moscow: Akademicheskii proekt, 2011.
 17. Storozhuk A. Yu. Filosofiya nauki. 2004. No. 3(22). Pp. 96-119.
 18. Tolkovyi slovar' russkogo yazyka. V 4 t. [Explanatory dictionary of the Russian language. In 4 volumes]. Ed. D. N. Ushakova. Moscow: TERRA - Knizhnyi klub, 2007.
 19. Filosofiya: Entsiklopedicheskii slovar' [Philosophy: Encyclopedic dictionary]. Ed. A. A. Ivina. Moscow: Gardariki, 2004.
 20. Fol'k O. V., Ivashkin I. F. Vestnik APK Stavropol'ya. 2017. No. 1(25). Pp. 172-175.
 21. Shtoff V. A. Problemy metodologii nauchnogo poznaniya [Problems of methodology of scientific knowledge]. Moscow: Vysshaya shkola, 1978.