Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Kommunar Pedagogy and Co-Creativity: Future Prospect

Liberal Arts in Russia. 2014. Vol. 3. No. 3. Pp. 221-226.
Get the full text (Russian)
Nilova S. V.
Ivanovo State University
37 Ermak St., 153025 Ivanovo, Russia
Email: svnil@narod.ru

Abstract

This article is devoted to commune and со-creativity of 21 century. The author considers some aspects of со-creativity in the conditions of information society and active use of the Internet. The analysis of some technologies is presented in article as directions for development of community.

Keywords

 • • commune
 • • cooperation
 • • collective creative activity
 • • community
 • • information society
 • • site
 • • Wikipedia
 • • massive open online courses
 • • free software

References

 1. Polyakov S. D. O novom vospitanii [About New Education]. Moscow: Znanie, 1990. Pp. 74.
 2. Verbitskii A. A. Aktivnoe obuchenie v vysshei shkole: kontekstnyi podkhod [Active Learning in High School: the Contextual Approach]. Moscow: Vyssh. shk., 1991. Pp. 29.
 3. Kazakina M. G. Sovet-skaya pedagogika. 1988. No. 5. Pp. 67.
 4. Mudrik A. V. Sovet-skaya pedagogika. 1988. No. 5. Pp. 77.
 5. Shmakov S. A. Sovet-skaya pedagogika. 1988. No. 5. Pp. 64.
 6. Pedagogika. 1992. No. 1–2. Pp. 42–49.
 7. Nilova S. V. Sotvorchestvo v obrazovatel'nom protsesse universiteta: dis. ... kand. ped. nauk. Ivanovo, 1999.
 8. Batishchev G. S. Uchit. gaz. 1988. 14 aprelya. Pp. 2.
 9. Pedagogika obshchei zaboty I. P. Ivanova i «postkommunarstvo». Cetevaya issledovatel'skaya laboratoriya «Shkola dlya vsekh» URL: http://setilab.ru/modules/community/view.article.php/c1/15
 10. Maslyuk O. N. Pedagogicheskaya sistema I. P. Ivanova v sovremennom kontekste dukhovno-nravstvennogo vospitaniya shkol'nikov: dis. ... kand. ped. nauk. Ryazan'. 2002.
 11. Nilova S. V. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Estestvennye, obshchestvennye nauki. 2011. No. 1. Pp. 70–77.