Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Language Situation in the Slavic World Countries: Topical Issues

Liberal Arts in Russia. 2013. Vol. 2. No. 4. Pp. 303-308.
Get the full text (Russian)
Ayupova L. L.
Bashkir State University
32 Z. Validi Street, 450076, Ufa, Russia
Email: ivl334@yandex.ru

Abstract

The article examine the problem of language situation researching in the Slavic world, and in all other countries. These studies are among the topical directions of modern linguistics, in particular – sociolinguistics. The language situation concept as a key scientific concept of modern linguistics approved in works of domestic and foreign scholars.. The article suggests ways of further development of the category on this basis through the study of the language situation in the modern cities of the Slavic world (Ljubljana (Slovenia), Minsk (Belarus)), cities of the Russian Federation (Moscow, St. Petersburg, Saratov). This will open the way for further comprehensive research of sociolinguistic problems in different regions of the world.

Keywords

 • • concept
 • • sociolinguistics
 • • linguistic situation
 • • Slavic languages
 • • Slavic language world

References

 1. Baichev B., Videnov M. Sotsiolingvistichko prouchvane na grad Veliko Tarnovo. Velikotarnovskiya ezik, vtoro preraboteno izdanie [Sociolinguistic Study of Veliko Tarnovo. Language of Veliko Tarnovo]. Veliko Tarnovo, 1999. Pp. 388.
 2. Baskakov A. N., Nasyrova O. D., Davlatnazarov M. Yazykovaya situatsiya i funktsionirovanie yazykov v regione Srednei Azii i Kazakhstana [Language Situation and Functioning of Languages in the Region of Central Asia and Kazakhstan . Moscow: 1995. 165 pp.
 3. Gilyazitdinov D. M. Mezhdunarodnyi, rossiiskii i respublikanskii opyt resheniya problemy statusa yazykov [International, Russian and Republican Experience of Resolving the Problem of Languages Status]. Ufa, 2002. 51 pp.
 4. Domashnev A. I. Funktsionirovanie yazy-kov v mnogonatsional'nom obshchestve. Moscow: 1991. Pp. 89–101.
 5. Ismagilova N. V. Yazyk goroda Ufy: funktsionirovanie razlichnykh podsistem russkogo yazyka v usloviyakh dvukh- i mnogoyazychiya [Language of Ufa: Functioning of Various Subsystems of the Russian Language in Conditions of Bi- and Multilingualism]. Ufa, 2009. Pp. 182.
 6. Iskhakova Z. A. Dvuyazychie v gorodakh Tatarstana [Bilingualism in Urban Tatarstan]. Kazan: Fiker. 2001. 191 pp.
 7. Mechkovskaya N. B. Sotsial'naya lingvistika [Social Linguistics ]. Moscow: 1994. Pp. 206.
 8. Mikhal'chenko V. Yu. Metody sotsiolingvisticheskikh issledovanii. Moscow: 1995. Pp. 191–204.
 9. Neshchimenko G. P. Sotsiolingvisticheskie problemy v raznykh regionakh mira. Moscow: 1996. Pp. 319–322.
 10. Prokurovskaya N. A. Gorod v zerkale svoego yazyka [City in the Mirror of Its Own Language]. Izhevsk, 1996. Pp. 225.
 11. Toshovich B. Funktsionirovanie yazykov v mnogonatsional'nom obshchestve. Moscow: 1991. Pp. 102–130.
 12. Trushkova Yu. V. Problemy yazykovoi situatsii Rossiiskoi Federatsii i zarubezhnykh stran. Moscow: 1994.
 13. Khrolenko A. T., Bondaletov V. D. Teoriya yazyka [Theory of Language]. Moscow: Nauka, 2004. Pp. 510.
 14. Slovar' sotsiolingvisticheskikh terminov [Dictionary of Sociolinguistic Terms]. Ed. V. Yu. Mikhal'chenko. Moscow: 2006. Pp. 312.
 15. Fischer Weltalmanach 1985. Zahlen, Daten, Fakten, Hintergrunde. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1984.