Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Genre Formatting in Periodic Printed Media of Russia

Liberal Arts in Russia. 2013. Vol. 2. No. 2. Pp. 117-130.
Get the full text (Russian)
Tertytchny A. A.
M. V. Lomonosov Moscow State University
9 Mokhovaya Street, 125009, Moscow, Russia
Email: zurfak_periodika@smi.msu.ru

Abstract

Modern tendencies of genre formatting in printed media in Russia are analyzed in the article. A number of printed periodicals are investigated, namely “Ekonomika i zhizn’”, “Vedomosti”, “Schastlivye roditeli” (more than 1200 texts) and 5 regional Moscow newspapers (“Kolomenskaya Pravda”, “Zarya”, “Orekhovo-Zuevskaya Pravda”, “Serebryanoprudsky Vestnik”, “Khimkinskie Novosti”) comprising more than 400 texts. The author states that formatting of modern printed media and formatting of the used genres occur within the main tendencies of journalism development. They are PR, Westernization, glamorization and usage of Western journalism patterns. It leads to distribution of new text types, such as an advertising article, an ordered article, an image and supporting articles. Some changes in the process of genre formatting in Russia are determined: traditional genre forms characteristic for Russia are reduced and hybrid genres appear instead whereas journalism genres mutate and Western ones are widely applied. This results in news reports as the most popular genres whereas high quality analytical and art-journalistic genres are reduced.

Keywords

 • • mass media
 • • genres in printed periodicals
 • • genre formatting
 • • classroom format
 • • functional format
 • • methodological format
 • • language format
 • • genre format

References

 1. Ekonomika i zhizn'. URL: http://www.mediaguide.ru/?p=house&house_id=5
 2. Kolonka redaktora // Vedomosti. 1999. No. 1.
 3. Schastlivye roditeli/Parents. URL: http://www.hfm.ru/parents/about/
 4. Tekhnologiya novostei ot Interfaksa [Interfax News Technology]. Ed. Yu. A. Pogorelogo. M.: Aspekt Press, 2011. P. 10.
 5. Nikitin A. Evolyutsiya zhanrov v rossiiskoi zhurnalistike. Sb. nauchnykh statei.. Samara: Porto–print, 2010.
 6. Pp. 89–99.
 7. Tertychnyi A. A. Zhanry periodicheskoi pechati. M.: Aspekt Press, 2000. Pp. 241–249.
 8. Davies N. Flat Earth News. New York, 2009.
 9. Kulev V. S. Materialy konferentsii «Zhurnalistika 2008», MGU, 9–11 fevralya 2009. M., 2009. P. 108.
 10. Praskov'ina M. V. Zhanrovaya strategiya sovremennykh rossiiskikh mass – media. SamGU, 19–20 marta 2008 . Samara: Univers grupp, 2009. P. 109.
 11. Kapustina A. G. Zhanrovaya strategiya sovre-mennykh rossiiskikh mass – media. SamGU, 19–20 marta 2008 g. Samara: Univers grupp, 2009. Pp. 75–76.
 12. Zhurcheva T. V. Zhanrovaya strategiya sovremennykh rossiiskikh mass – media. SamGU, 19–20 marta 2008 g. Samara: Univers grupp, 2009. Pp. 68.
 13. Golubkov S. A. Zhanrovaya strategiya sovremennykh rossiiskikh mass – media. SamGu, 19 -20 marta 2008 g. Samara: Univers grupp, 2009. P. 25.
 14. Aronson G. Packing the News. New York. 1971.
 15. Voskoboinikov Ya. S., Yur'ev V. K. Zhurnalist i informatsiya. Professional'nyi opyt zapadnoi pressy [Journalist and Information. Professional Experience of West Press]. M.: RIA Novosti. 1993.
 16. Vetchinkina Yu. V. Evolyutsiya zhanrov v isto-rii rossiiskoi zhurnalistiki. Tezisy Vsesoyuznoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. 15–16 marta SamGU. Samara 2007. Pp. 34–35.
 17. Duskaeva L. R. Zhurnalistika v 2002 godu. SMI i realii novogo veka. Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii. Ch. 1. M., 2003. Pp. 54–55.
 18. Kroichik L. E. Osnovy tvorcheskoi deyatel'nosti zhurnalista. Sankt-Peterburg, 2000. Pp. 37–54.
 19. Lapikova I. V. Zhurnalistika v 2003 godu. Obreteniya i poteri, strategii razvitiya. Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii. Ch. 2. M., 2004.
 20. Tertychnyi A. A. Zhanry periodicheskoi pechati [Genres of Periodicals]. Izd. 4-e. M., 2011.
 21. Tertychnyi A. A. Vestn. Mosk. Un-ta. Ser. 10. Zhurnalistika. 2009. No. 6. Pp. 8–13.