Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

Style Differentiation of Modern Literary Language

Liberal Arts in Russia. 2013. Vol. 2. No. 1. Pp. 87-93.
Get the full text (Russian)
Tayupova O. I.
Bashkir State University
32 Z. Validi Street, 450076, Ufa, Russia
Email: tayupova_im@mail.ru

Abstract

Problems of functional style differentiation of modern literary language are considered and analyzed in the article. Taking into account the communicative and pragmatic function, various substyles and sublanguages formed as a result of practical language usage in society are singled out on the example of the scientific style.

Keywords

 • • literary language
 • • style
 • • stylistic differentiation
 • • scientific style
 • • substyle
 • • communicative and pragmatic function of texts

References

 1. Krylova O. A. Lingvisticheskaya stilistika. Teoriya. Vol. 1. Moskva: Vysshaya shkola, 2006. 319 pp.
 2. Vinogradov V. V. Stilistika. Teoriya poeticheskoi rechi. Poetika. Moskva: Nauka, 1963. 279 pp.
 3. Bolotnova N. S. Filologicheskii analiz teksta. Moscow: Flinta, 2009. 520 pp.
 4. Kozhina M. N., Duskaeva L. R., Salimovskii V. A. Stilistika russkogo yazyka. Moskva: Flinta: Nauka, 2010. 464 pp.
 5. Vvedenskaya L. A., Pavlova L. G. Ritorika i kul'tura rechi. Rostov-na-Donu: Feniks, 2009. 537 pp.
 6. Arnol'd I. V. Stilistika. Sovremennyi angliiskii yazyk. Moskva: Flinta: Nauka, 2009. 384 pp.
 7. Russkii yazyk i kul'tura rechi. Ed. V. I. Maksimova, A. V. Golubevoi. Moskva: ID Yurait, 2012. 358 pp.
 8. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. – 2., unveränd. Aufl. – Leipzig: Bibliographisches Institut, 1977. 394 S.
 9. Eroms H.-W. Stil und Stilistik. Berlin: Erich Schmidt, 2008. 255 S.
 10. Solganik G. Ya. Stilistika teksta. Moskva: Flinta, 2002. Pp. 256.
 11. Ponomareva Z. N. Nauchnyi stil'. Russkii yazyk i kul'tura rechi. Ed. V. I. Maksimova, A. V. Golubevoi. 2-e izd. Moskva: ID Yurait, 2012. Pp. 234–265.
 12. Bel'chikov Yu. A. Stilistika i literaturnoe redaktirovanie. 3-e izd., pererab i dop. Moskva: Gardariki, 2007. Pp. 8–168.
 13. Runkehl T., Schlobinski I., Siever P. Sprache und Kommunikation im Internet: Überblick und Analysen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1998.
 14. Tayupova O. I. Zakonomernosti organizatsii sverkhfrazovogo edinstva v nauchnykh tekstakh: avtoref. diss. ...and. filol. nauk. Moskva, 1988. 16 pp.
 15. Kotyurova M. P., Bazhenova E. A. Kul'tura nauchnoi rechi: tekst i ego redaktirovanie. Moskva: Flinta: Nauka, 2008. 280 pp.
 16. Sprachliche Kommunikation: Einführung und Übungen. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1986. 256 S.
 17. Pisarev D. I. Polnoe sobranie sochinenii. Vol. 4. Saint Petersburg, 1903.
 18. Umweltreport. 2011. No. 7.