Liberal Arts in Russia EN-rus logo
russian flagRussian
ISSN 2305-8420 (Print)
ISSN 2312-6442 (Online)
Current Issue

E. Zamyatin’s Novel “We” in Russian Classics (M. Saltykov-Shchedrin, F. Dostoevsky)

Liberal Arts in Russia. 2013. Vol. 2. No. 1. Pp. 57-64.
Get the full text (Russian)
Akhmetova G. A.
Bashkir State University
32 Z. Validi Street, 450076, Ufa, Russia
Email: toha230@rambler.ru

Abstract

The article dwells on the origin of the dystopian genre in the Russian classical literature of the 19th century in M. Saltykov-Shchedrin and F. Dostoevsky’s creative work. It is shown that a new genre created in the authors’ polemics of “The History of a Town” and “Legend of the Grand Inquisitor” with the utopian novel “What is to be done” by N. Chernyshevsky was finally completed in E. Zamyatin's “We” .

Keywords

 • • dystopia
 • • militarized “paradise”
 • • commune
 • • “nest”
 • • freedom
 • • happiness

References

 1. Gal'tseva R., Rodnyanskaya I. Pomekha-chelovek. Opyt veka v zerkale antiutopii // Novyi mir. 1988, No. 12. Pp. 217.
 2. Pavlova-Sil'vanskaya M. Druzhba narodov. 1988, No. 11. Pp. 260.
 3. Evgenii Zamyatin i kul'tura KhKh veka. Issledovaniya i publikatsii. / Sost.: M. Yu. Lyubimova; Nauch. red.: L. S. Geiro. Saint Petersburg: RNB, 2002. 475 pp.
 4. Tunimanov V. A. Russkaya literatura. 2003. No. 4. Pp. 241–248.
 5. Gakov V. Znanie – sila. 2004. No. 2. Pp. 100–109.
 6. Davydova T. T. Russkii «neorealizm»: ideologiya, poetika, tvorcheskaya evolyutsiya. Moscow: Flinta, Nauka, 2005. 336 pp.
 7. Tunimanov V. A. F. M. Dostoevskii i russkie pisateli KhKh veka. Saint Petersburg: Nauka, 2004. 384 pp.
 8. Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatii / Pod. red. A. N. Nikolyukina. Institut nauchn. Informatsii po obshchestvennym naukam RAN. Moscow: NPK «Intelvak», 2003. 800 pp.
 9. Zverev A. Voprosy literatury. 1989, No. 1. Pp. 28–39.
 10. Lanin B. A. Russkaya literaturnaya antiutopiya XX veka: avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. Moskva, 1993. 35 pp.
 11. Voronskii A. Literaturnye tipy. Izdanie vtoroe dopolnennoe. Moscow: Artel' pisatelei *Krug*. 1927. 269 s
 12. Chukovskii K. I. Dnevnik. 1901–1923. Moscow: Sov. pisatel', 1991. 541 pp.
 13. Erenburg I. G. [Pis'ma E. I. Zamyatinu] // Novoe literaturnoe obozrenie. 1996. No. 19. Pp. 186–190.
 14. Braun Ya. Sibirskie ogni. 1923. No. 5–6. Pp. 225–240.
 15. Davydova T. T. Russkii «neorealizm»: ideologiya, poetika, tvorcheskaya evolyutsiya. Moscow: Flinta, Nauka, 2005. 336 pp.
 16. Grech H. I. Zapiski o moei zhizni. Moscow. Leningrad, 1930. Pp. 555–556.
 17. Saltykov-Shchedrin M. E. M. E. Saltykov-Shchedrin. Sobr. soch. V 20 tomakh. Vol. 8. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1969. 614 pp.
 18. Chernyshevskii H. G. Chto delat'? Leningrad: Nauka, 1975.
 19. Zamyatin E. I. «My». Povesti i rasskazy. Moscow: Drofa, 2003. 368 pp.
 20. Dostoevskii F. M. F. M. Dostoevskii. Poln. sobr. soch. v 30 tomakh. Vol. 14. Leningrad, 1976.
 21. Dostoevskii F. M. Besy // F. M. Dostoevskii. Poln. sobr. soch. v 30 tomakh. Vol. 10. Leningrad, 1976.
 22. Zamyatin E. E. Zamyatin. Izbrannye proizvedeniya. Moscow: Sovet-skii pisatel', 1989. 768 pp.